اندازه دکور در تلویزیون


دو طرح مهم، پایه برنامه‌ریزی برای تولید می باشد: پلان صحنه و مقاطع صحنه
پلان صحنه
رسم نقشه استودیو درواقع ابتدا ترسیم تمامی ابعاد استاندارد یک استودیوی خالی میباشد. این ابعاد در حال حاضر با سیستم متریک و با نسبت ۱:۵۰ وارد می‌شود.
این نقشه روی نوعی کاغذ خاص چهارخانه رسم می‌شود و یژگی های زیر را نشان می‌دهد :
– محل قرار گرفتن انبار و فضاهایی مانند اتاق چهره‌پردازی، تعویض لباس و غیره .
-همه ی ورودی ها ، خروجی ها ،‌قفسه‌های ذخیره موقت وسایل صحنه ،‌راه‌پله‌ها ،‌نقاط دسترسی به منابع اصلی نیرو و غیره.
– ناحیه یا منطقه صحنه‌پردازی با دکوری که باید برپا شود.
– فضای ایمنی یک متری ( تقریبا سه فوت) ،‌ یا فضای آتش‌نشانی دور استودیو)) .
– محل قرار گرفتن منابع تدارکات مثل (گاز ،‌آب و برق)
– محل قرار گرفتن پریزها و رابط های خاص وسایل فنی برای دوربین ها ، وسایل صدا و نور.
– محل قرار گرفتن میله‌های آویز و نرده‌های هدایت کننده نورهای بالاسری و غیره.
– محل قرارگرفتن نرده‌های محافظ پرده اصلی استودیو.
– ارقام و اطلاعات مربوط به ارتفاع ، ظرفیت تحمل وزن ، و اندازه وسایل و لوازمی که باید داخل استودیو شود و غیره.
پلان استودیو چه کاربردهایی دارد
از نقشه استودیو اطلاعات مهم و لازم در مورد محل تولید به دست می‌آید:
– طرح صحنه( staging plan ) : طراح صحنه ،‌طرح محدوده قرار گرفتن دکور را در روی نقشه مربوطه رسم می‌کند . در یک تولید کامل و پیچیده ،‌نسخه‌های زیاد شفافی ، به طور جداگانه ، از پلان استودیو برای گروه دوربینها وگروه نور و صدا تهیه می شود و جهت دستیابی به کیفیت مطلوب کار ، روی هم منطبق می‌شود تا در کل، تمامی شکل اجرایی کار در استودیو ،‌با تطبیق این نقشه‌ها بر روی یکدیگر مشخص شود.
– طرح و نقشه اثاثیه و لوازم صحنه : این طرح صرفا نقشه چیدن لوازم صحنه و اثاثیه است ، که نشان می‌دهد کدام وسیله در کجا قرار گیرد یا کدام پرده در کجا آویزان شود یا تزیینات مورد نیاز چگونه نصب گردند و..؟
– طرح و نقشه محل دوربینها : کارگردان روی یک نسخه از طرح و نقشه استودیو ،‌تعداد و موقعیت دوربین ها، بوم های صدا و حتی محل عبور وکشیده شدن سیمدوربین ها را مشخص می‌سازد. این نقشه ،‌در جلسات هماهنگی برای تولید ،‌ هنگامی کارگردان افکار و ذهنیات خود را درباره حرکت دوربین ها بیان می‌کند، کاربرد دارد. همچنین ،‌گروه دوربین ،‌ گروه صدا و … به نقشه استودیو و حرکت دوربین ها نیاز دارند؛ این نقشه در زمان تمرین ،‌آنان را در چیدن وسایل راهنمایی می‌کند.
– طرح و نقشه نور را می‌توان جداگانه یا روی همان نسخه مربوط به دوربین ها رسم کرد. نشانه‌های مربوط به منابع نوری ،‌با تعیین مسیر کابل ها و رابط های برق ،‌وسایل کمکی و غیره ، روی نقشه نورمشخص می‌شود.
توضیح تصویر
پلان استودیو
خطوط کلی طرح و محل قرار گرفتن دکور روی پلان استودیو کشیده شده است.
مقاطع و ابعاد
این نفشه‌ها جزئیات مربوط به ابعاد عمودی دکور،‌اندازه‌ها ،‌سبک و شکل و سطح ظاهری دیوارها را ، همراه با ویژگیهای خاصی که یک دکور شامل آن است ،‌نشان می‌دهد.
مقاطع و ابعاد دکور
این نقشه اندازه و مقاطع دکور و وسایل را با همان ابعادی که در نقشه استودیو وجود دارد ، از نمای جانبی نشان می‌دهد و تمامی جزئیات بعد عمودی دکور ،‌ساخت و پرداخت دیوارها،‌پله‌ها وغیره را نشان می‌دهد. این نقشه در وهله اول مورد بهره‌برداری کارگاه دکور وگروه سازنده و نصب کننده دکور است و آنها به کمک این نقشه ،‌دکور تمام شده را در ذهن خود مجسم می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *