عوامل زیادی درطراحی واجرای یک دکورتلویزیونی موثرندکه به جذابیت برنامه کمک می کنند.

در ساخت برنامه های تلویزیونی مولفه های گوناگونی دخیل هستند. عواملی که می تواننددرنگاه اول مخاطب راهمراه خود سازندچراکه ازفاکتورهای مهم بصری به حساب می آیند. یکی ازاین موارد،دکور برنامه های تلویزیونی است. حال به چندسوال برمی خوریم،که آیا هم اکنون وضعیت دکورهای برنامه های تلویزیونی درحداستانداردهای جهانی است یانه؟ آیاطراحیهایی که مشاهده می شوند طبق اصول ومبانی درست پایه ریزی شده اند؟و…

 

درپاسخ به این سوال ها بایدگفت که وضعیت دکورهایی که دیده می شوند به موارد متعددی بستگی دارند، به طورکل کارهنری وابسته عناصرمتعددی است، ازجمله این که درچه محلی کارپیاده می شود؟ قراراست که چه کاری انجام شود؟ میزان بودجه ای که دراختیارداریم چقدراست؟ شناسایی محدودیتها وبسیاری عوامل دیگرکه دست به دست هم می دهند تایک کارهنری به نتیجه برسد.

باتمام این تفاسیرمواردمطرح شده باعث نمی شوندکه یک هنرمند و طراح خلاقیت نداشته باشد. نظربسیاری ازطراحان دکوربرنامه های تلویزیونی این است که مادردکورهایمان مشکلی نداریم ویا هنگامی که یک دکوربا هرشکل واندازه ای درتلویزیون ساخته می شود، مبلغی صرف آن شده است، بنابراین مادراین زمینه یعنی میزان بودجه برای ساخت دکوربامشکلات مالی مواجه نیستیم.

 

 

این درحالی است که رسانه ملی باتنوع برنامه های خودجزوتلویزیون هایی محسوب می شودکه دارای تعدد برنامه های زنده وتولیدی است، به همین نسبت هم ماشاهد طراحی های دکورمتنوع وگسترده ای هستیم. بنابراین بااین تعداد برنامه دست طراحان برای ارائه کارهای خود باز است.

 

 

البته بایدیادآورشدکه رعایت کردن یک سری اصول که جزو مبانی این کاربه شمارمی آیند درجذابیت وهرچه بهترارائه شدن این طراحی‌ها بی تأثیر نیست. ازجمله این اصول می توان به رعایت کردن فرم، رنگ، میزانسن، حرکت دوربین، دکوپاژ، نوع دوربین ها و نوع برنامه ای که کارمی شود، اشاره کرد.

 

تمام اصول ذکرشده دارای ویژگی ها والفبای مخصوص به خود هستند. هنگامی که این ویژگی هابه درستی رعایت شوند شاهدکارخوبی هستیم که درنتیجه تأثیرگذارهم خواهند بود.

 

 

نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد آموزش به علاقه مندان این حرفه است. کسانی که دوره های آکادمیک این کارراپشت سرگذاشته وحال برای عملی کردن آموخته های خود بایددرمحیط آن قرار بگیرند. زیرامهم ترین مشکل برای کسانی که تازه کارمحسوب می شوند و تجربه ای دراین کارنداشته اند این است که ازکجا بایدکارخودراشروع کنند. در واقع باید درابتدای کار به چه چیزی فکرکنند.

 

 

بامطرح شدن این مباحث می توان اینگونه برداشت کردکه علاقه، مانند هرکاردیگری ازاجزای اصلی به شمارمی رود. موردبعد توجه ویژه به تأثیرگذاری کاری است که ارائه می شود، به این معنی که یک طراح درآغاز هریک ازطراحی های خود به گونه ای کارکندکه گویی آخرین کارخودرا ارائه می کند.

 

 

یکی دیگرازنکاتی که می توان به آن اشاره کرد این است که یک طراح می بایست ازدنیای پیرامون خود دور نباشد. یعنی اهل مطالعه باشد، روابط اجتماعی گسترده ای داشته باشد، به دیدن اماکن موجود درشهر واطراف خود برود؛ درمجموع ذائقه مخاطب رابشناسد تا بتواند به نوعی سلایق بیننده راپوشش دهد و درپایان کار رضایت او را همراه داشته باشد.

 

دکترزهره گوهرشادی کارشناس دکوراسیون داخلی درصداوسیما، عضوکمیته تخصصی طراحان صحنه صداوسیما وکارشناس ارزیاب مالی وکیفی دکورهای تلویزیون در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص چگونگی وضعیت دکورهای فعلی گفت: درحال حاضرچندین طراح دکورفارغ التحصیل این رشته فعال هستندکه در ۷-۸سال اخیر درکارخود رشدخوبی داشته اند.

 

وی با اشاره به یکی ازمشکلات موجود دراین کار بیان کرد: به دلیل وجود تحریم ها برخی ازمتریال هادربازارهای ما موجود نیست ویا این که به صورت محدود وارد بازارمی شوند، بااین حال طراحان کارهای قابل قبولی را ارائه می کنند.

گوهرشادی اظهارداشت: طراحی دکوردر برنامه های تلویزیونی مستلزم همکاری هرچه بیشترتهیه کننده ها است. مورد بعدی بحث آموزش است. من با آموزش موافقم. معرفی وشناساندن دکورهای ماندگار به علاقه مندان وارائه آموزش های اصولی نیز یکی ازراه های پیشرفت دراین زمینه است.

 

 

وی درپایان توصیه کرد: دکورهایی که به بینندگان آرامش را القامی کنند، دارای ویژگیهای قابل قبولی هستند. طراحی دکور امری سلیقه ای است. بنابراین بهتراست به امر زیبایی درطراحی ها توجه ویژه ای شود.

 

 

چند سالی است که با آغاز بعضی مناسبت ها و ساخت برنامه های این ایام، شاهد دکورهای متفاوت و ویژه ای هستیم. دکورهایی که به نوعی شناسنامه آن برنامه محسوب می شوند. یکی از این مناسبت ها ماه رمضان است. ماهی که فارغ از فضای معنوی، شبکه های سیما را به تولید وساخت برنامه های گوناگون واداشته است. برنامه هایی با طراحی دکورهای متفاوت. یکی از برنامه های ویژه این ایام «ماه عسل» است. امسال این برنامه دهمین سالی است که به روی آنتن می رود.

 

در چند سال اخیر دکور این برنامه جزو دکورهای به یادماندنی و ویژه ای بوده که در تلویزیون دیده شده است. البته دیگر برنامه ها هم از قائده مستثنی نبوده اند وبرای این ایام به طراحی صحنه و هماهنگی آن با محتوا و رویکرد برنامه توجه داشته اند. ازجمله برنامه های دیگری که می توان ازآنها نام برد: «عقیق» با سابقه ای دوساله، «جشن رمضان» که جزو برنامه های باسابقه ماه رمضانی است و مردم هم استقبال خوبی ازآن داشته اند،«شیدایی» درشبکه دو، «شهرباران» از شبکه یک سیماو… به همین ترتیب برنامه های مختلف این ماه، همگی در طراحی های صحنه و ساخت دکور دارای ویژگی های معنوی هستند و این امر به خوبی در تماشای آنها مشخص است.

 

 

درخاتمه این بحث می توان گفت که مانند هرکاردیگری صرف کردن وقت کافی، انرژی وخلاقیت دربوجود آمدن کاری قابل قبول و درخوراهمیت ویژه ای دارد. به طوری که دربرخی برنامه ها شاهدآن بودیم که یک برنامه بواسطه دکوری که درآن طراحی شده است به برنامه های ماندگارو به یادماندنی تلویزیون تبدیل شده است. درنهایت عوامل بصری یک برنامه تلویزیونی مانند دکوردارای اهمیت های خاص خوداست که مخاطبان نیز توجه زیادی به آن دارند، همچنین می توان آن را به عنوان یکی ازعناصرجذب مخاطب درنظرگرفت.

 

البته یک نکته را نباید فراموش کرد، آن هم توجه به طراحی های مناسب درکل سال و برای همه برنامه های تلویزیونی است. این توجه به منزله احترام قائل شدن برای مخاطب و قرارگرفتن در سطح استاندارد برنامه سازی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *