ضمن خوش آمد گویی به بازدیدکنندگان وب سایت استودیو ست،

این وب سایت محلی است برای اشتراک گذاری و نقد و بررسی انواع دکورهای برنامه های تلویزیونی …

شما هم میتوانید در این پروژه سهیم باشید. تصاویر مربوط به دکورهای خود را برای ما ارسال نمایید و یا اطلاعات مربوط به هر دکور را ارسال نمایید.